Breaking News
Arti dari sifat qudrat adalah?

Iklim tropis Indonesia berada pada garis Lintang?

Iklim tropis Indonesia berada pada garis Lintang?

  1. 0° – 23 1/2° LU dan 0° – 23 1/2° LS
  2. 23 1/2° LU – 40° LU dan 23 1/2° LS – 40° LS
  3. 40° LU – 60° LU dan 40° LS – 60° LS
  4. 60° LU – 90° LU dan 60° LS – 90° LS
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. 0° – 23 1/2° LU dan 0° – 23 1/2° LS.

Dilansir dari Ensiklopedia, iklim tropis indonesia berada pada garis lintang 0° – 23 1/2° lu dan 0° – 23 1/2° ls.

Kesimpulan

Itulah jawaban terbaik atas pertanyaan Iklim tropis Indonesia berada pada garis Lintang?, semoga tulisan ini cukup bisa membantu kamu untuk menyelesaikan dan juga memahami tugas pertanyaan dari guru kamu.

TRENDING :  Ngingu Ayam Buras Kahanane desa karo kutha ing jaman pembangunan saiki wis ora akeh bedane. Sanajan padesan, dalan-dalan ya wis akeh sambungan listrik. Sarana komunikasi dan informasi modheren uga wis ngambah karang padesan. Tumrap warga desa saperangan uga wis tepung karo sing jenenge internet. Jenenge HP wis dudu barang langka maneh, nanging wis kayadene barang lumrah liyane. Mula saka iku, warga ing padesan luwih seneng, luwih tentrem, lan krasan manggon ing desa. Wis ora kepengin pindhah menyang kutha amarga luwih ngirit lan luwih tentrem. Menawa nganggo sarana hiburan yaiku radio, tape recorder, lan TV wis mratah ing saben omah ana. Barang-barang iku wis kayadene barang kebutuhan mirunggan liyane sing kudu diduweni. Wong omah-omah manggon ing padesan, lumrahe padha duwe samben ngingu kewan. Ana sing ngingu bangsane iwan kayata dara, pitik, bebek, menthok, lan liya-liyane. Ana uga sing ngingu wedhus, sapi, kebo, jaran lan sapanunggalane. Semono uga ing Desa Sela Maya akeh-akehe padha ngingu pitik. Meh saben omah duwe kandhang pitik. Akeh-akeh sing padha ngingu yaiku jenise pitik kampung utawa ayam buras. Pitike ora pati gedhe nanging giras amarga kulina diumbar. Kahanane desa karo kutha ing jaman pembangunan saiki?

Terima kasih sudah berkunjung di website ini. Jangan lupa untuk berbagi manfaat dengan teman yang lain ya.

Kamu bisa menemukan jawaban lain tentang pertanyaan-pertanyaan yang lainnya di website kita ini dengan cara gunakan tombol search di pojok atas halaman ini.

Pesan Author

Semangat terus untk menggapai semua cita-cita. Yakinkan diri bahwasanya ‘Usaha Tak Akan Menghianati Hasil’. Terus belajar dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan YME, agar supaya apa yang kamu inginkan segera terjawab dan dikabulkan oleh Nya.

Sekian dan wassalam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *